söndag 11 april 2010

Personlighet och beteende-domäner: instrumenlla eller värde-i-sig

De typiska definitionerna av personlighet talar om människor olika beteende men går sällan in på vilken sorts beteende som åsyftas. Det är underförstått att alla typer av beteende avses. Apter har emellertid formulerat en teori, "Reversal theory", som handlar och "telic" vs "paratelic" tillstånd och beteende. De förstnämnda är instrumentella och målstyrda, man kan kalla dem för arbete. De sistnämnda är sådant man gör för sin egen skull. Skillnaden var av stor betydelse i våra studier av handlingssampling, se referens till Sjöberg och Magneberg.

Den nyligen rapporterade faktoranalysen UPP-testet visade en struktur hos personligheten i instrumentell kontext: uppgiftsorientering, detaljorientering och social orientering. Resultaten var mycket tydliga. Testet mäter inte alla former av beteende, enbart instrumentellt beteende. Personligheten kan bara definieras i förhållande till en domän och Apters teori kan vara fruktbar för att formulera personlighetsmätning för beteenden av typen "paratelic", och kanske för kombinationer av de två domänerna.


Referenser

Apter, M. J. (2007). Reversal theory: the dynamics of motivation, emotion and personality, 2nd. Edition. Oxford: Oneworld Publications.

Sjöberg, L. (2010). Faktorstrukturen hos UPP-testet. Forskningsrapport 2010:5. Stockholm: Psykologisk Metod AB.Klicka här.

Sjöberg, L., & Magneberg, R. (1990). Action and emotion in everyday life. Scandinavian Journal of Psychology, 31(1), 9-27.
Klicka här.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Undrar just hur ett "paratelic"-test skulle kunna se ut?! Brainstormar här fritt om att faktorn "Öppenhet" i BigFive kanske är åt det hållet? Alltså mer subjektiva intresseinriktingar som avspeglar sig i en slags kulturell och intellektuell vidsynthet osv. Någonstans där har väl oxå t ex smak betydelse. Denna öppenhet har väl inslag av sådant man gör även för egen skull, t ex spela musik (egen njutning och stimulerande utmaning). Faktorstrukturen är ju annars i sig ett mkt intressant bidrag till förståelsen för testet.

Gerhard

Lennart Sjöberg sa...

Du verkar vara inne på rätt spår. Hoppas kunna få använda Apters formulär men det är lite trögt med det just nu