lördag 10 januari 2009

Vidskepelse - psykologisk analys


I ett nyligen utgivet nummer av Observer ger Eric Wargo en intressant diskussion av vidskepelse. Vidskepelse är mycket vanlig, inte minst inom sporten. McCain är tydligen en mycket vidskeplig person, något som framkom under förra årets valrörelse. Mycket "knock on wood", vägra bo på 13:e våningen (den döptes om) osv. Kanske hade han "lärt sig" vidskepliga ritualer under sin tid som flygare. Vidskepelse kanske är harmlös ibland, men undantag finns ju (Vodoo-döden). Vidskepelse kan t o m vara något positivt; King et al. (2007) rapporterade resultat som tyder på att ett positivt stämningsläge kan vara resultat av vidskeplighet, och leda till vidskepligt beteende. (Men motsatsen är onekligen också en möjlighet för alla som tror på spöken). I vår egen forskning fann vi samband mellan riskupplevelse och vidskepliga New Age-övertygelser, se här. Min artikel om nyandlighetens psykologiska rötter kan också vara intressant i sammanhanget (Sjöberg, 2006), liksom den om "ångestkapitalet" (Sjöberg, 2000).

Uppsatser och forskningsrapporter på det här temat kan handla om:

- Förklaringar av vidskepelse utifrån kognitiv psykologi (se Wargos artikel och Vyse, 1997)

- Relationen mellan stämnningsläge och/eller emotionella reaktioner och vidskepelse

- Relationen vidskepelse och nyandlighet (se mina artiklar)

- Könsskillnader, åldersutveckling, utbildningsnivåer

- Hur vi upplever personer som är vidskepliga jämfört med dem som inte är det

- Politikers, idrottsmäns och andras vidskeplighet

- Personlighet (t ex jagstyrka) och vidskepelse

Hör av dig så kan jag nog utveckla idéerna eller föreslå fler!


Referenser

King, L. A., Burton, C. M., Hicks, J. A., & Drigotas, S. M. (2007). Ghosts, ufos, and magic: Positive affect and the experiential system. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 905-919.

Sjöberg, L. (2000). Exploatering av ångestkapitalet. Folkvett, 18(3-4). Här.

Sjöberg, L. (2006). Nyandlighetens psykologiska rötter. Folkvett, 24(2), 6-14. Här.

Sjöberg, L., & af Wåhlberg, A. (2002). New age and risk perception. Risk Analysis, 22(4), 751-764. Här.

Vyse, S. A. (1997). Believing in magic. The psychology of superstition. New York: Oxford University Press.

Wargo, E. (2008). The many lives of superstition. Observer, 21(9), 18-24.

Inga kommentarer: