lördag 10 januari 2009

Årsrapport


Jag har sammanfattat min verksamhet under 2008, kan laddas ner här. Den innehåller kortfattade kommentarer främst om min forskning samt en referenslista med årets publikationer.

Det har varit mycket jobb med den här bloggen och de 118 inlägg som listas i årsrapporten, med länkar. Bloggen är en ständig uppgift, men inte en belastning eller en börda, utan en stimulans att söka efter nya uppslag i forskning och debatt. Förhoppningsvis har den gett läsarna en del idéer. Skriv gärna till lennartsjoberg@gmail.com och berätta i så fall, eller tala om vad ni tycker om bloggen och hur den göras bättre. Jag hoppas den kan ge uppslag till forsknings- och uppsatsämnen, eller till en och annan insikt. Eller protester och invändningar för den delen. Det har varit klent med sådana.

Under året var det två stora arbeten som avslutades: konstruktionen av personlighetstestet Big Five Plus, som ju behandlats på många ställen i bloggen, och en studie av attityder till och riskuppfattningar om slutförvar an använt kärnbränsle. Jag fortsätter att forska om riskuppfattningar (kemikalier, ett stort EU-projekt där data ska samlas in i alla medlemsstaterna i början av detta år), medarbetarundersökningar och kreativitet. Kanske en del annat också, vem vet.

Någon skrev att idealet för en pensionär väl ändå är att sitta och meditera vid havet. Tjaha. Men det är sant att jag läser mycket skönlitteratur och fackböcker (mest historia) utanför min forskningsverksamhet. Och lite långsamt håller jag på att bli klar med egna skönlitterära projekt...

Inga kommentarer: