tisdag 25 december 2007

Dålig politisk psykologi ger vikande opinionssiffror - inte Svenska Dagbladet

Ulf Adelsohn har föreslagit att det är negativa artiklar och ledare i Svenska Dagbladet som förklarar regeringens dåliga opinionssiffror. Så enkelt är det nog inte. Det finns andra och mera troliga förklaringar. En del av dessa handlar om media. Svenska Dagbladet läses bara av ganska få personer, jämfört med den stora andel av folket som regelbundet följer, och tror på, nyhetsprogrammen Rapport och Aktuellt. Göran Skytte har i några lysande krönikor i SvD visat på den starka negativa vinkling som TV ger av sin rapportering om regeringens politik. Snedvridningen är så grov och uppenbar att den är nästan komisk.

Andra förklaringar har att göra med regeringens politik. Det saknas handlag med den politiska psykologin. Klavertrampen har varit många alltsedan att regeringstillträdet ledde till att två ministrar måste omedelbart avgå. Statsministern verkar undvika att ta strid för regeringens politik och är osynlig långa perioder när debatten rasar som hetast, som i somras efter Borgs utspel om försvarspolitiken. Jämför med starka och aggressiva ledare som Göran Persson och Olof Palme. Även om de hade andra typer av svagheter kan Reinfeldts tystnad, gränsande till skygghet, inte vara annat än en stor nackdel för regeringen.

Ta boskatten som ett annat exempel bland många möjliga. Att avskaffa fastighetsskatten var ett utmärkt förslag sommaren 2006 och troligen vann man valet på det. När det nu skett har det blivit en kompromiss som troligen upplevs som negativ av många. Retroaktiv beskattning genom ränta på uppskjuten skatt är psykologiskt förödande. Retroaktivt verkande beslut är omöjliga att försvara. De upplevs som starkt orättvisa och omoraliska och undergräver förtroendet för politikerna. Grundproblemet är att man av dunkla skäl insisterat på att finansiera avskaffandet av fastighetsskatten inom just bosektorn – det hade gått utmärkt att i stället minska några miljarder på statens stora överskott. Har man lovat avskaffa en skatt ska man inte göra det genom att höja andra former av beskattning. Det är katastrofal politisk psykologi. Sådant ger dåliga siffror i opinionen, inte Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer: