måndag 5 april 2010

Ålder och emotionell intelligens


Tidigare forskning har gett oklara resultat avseende sambandet mellan ålder och EI. Ett samband kan förväntas, om EI är en form av intelligens. Figuren ovan visar resultatet från en analys av UPP-testets normdata, ca 1000 testade personer. Det finns tydligen ett starkt samband, med en förbättrad EI upp till ca 55-60 år ålder, därefter en nedgång. Det är intressant att både en självrapportskala och ett prestationsmått (bilddelen) visar samma trend. Skalorna är standardiserade till medelvärde=0 och spridning=1 och man kan direkt utlösa att variationen över åldrarna är av betydande storlek. Resultatet kan även laddas ner här.

1 kommentar:

Daniel sa...

Mycket intressant och jag känner inga spontana förslag till förklaring. Att det stiger kraftigt efter 20 förstår jag om jag går till mig själv men att EI skulle trubbas av senare i livet... Det skulle vara intressant att se skillnader i EI, särskilt anikstuttrycken, beträffande yrkeskategorier. Kan det tänkas att det går att träna upp i yrken där man träffar känsloladdade människor?