onsdag 11 februari 2009

Stolthet


Det finns inte mycket psykologisk forskning om stolthet. Stark stolthet tror nog de flesta är socialt destruktivt. Williams och DeSteno (2009) rapporterar en intressant studie av experimentell skapad stolthet (med hjälp av beröm) - i en senare situation visade de stolta personerna dominans, och var dessutom mera omtyckta än övriga. Man kan undra om det här kan generaliseras till mera naturliga situationer. Stolthet som inte har en grund i faktisk förmåga eller faktiska prestationer är knappast social positiv, men det återstår att göra mycket forskning på frågorna om stolthet.

Referens

Williams, L. A., & DeSteno, D. (2009). Pride: Adaptive social emotion or seventh sin? Psychological Science, preprint.

Inga kommentarer: