onsdag 12 november 2008

Moderna statistiska metoder i psykologisk forskning

Psykologer brukar i sin forskning arbeta med s k parametriska metoder av typ variansanalys. Problemet är att dessa metoder förutsätter att vissa starka antaganden är uppfyllda, huvudsakligen normalfördelningar. En gång för ganska länge sedan var det en spridd uppfattning att avvikelser från förutsättningarna inte var viktiga, att metoderna var robusta. Det finns anledning att vara tveksam om detta verkligen är sant. Moderna metoder kringgår de här problemen. En bra introduktion finns i referensen nedan.

Referens

Erceg-Hurn, D. M., & Mirosevich, V. M. (2008). Modern robust statistical methods: An easy way to maximize the accuracy and power of your research. American Psychologist, 63, 591-601.

Inga kommentarer: