torsdag 23 oktober 2008

Emotionell intelligens, social förmåga och balans

Det nya testet Big Five Plus mäter bland andra viktiga variabler också emotionell intelligens och social förmåga samt balans mellan arbete och övrigt liv. Det visade sig, i en mycket stor normgrupp och i en mindre studie, att kvinnor hade större emotionell intelligens och bättre social förmåga än män, men ändå en sämre balans mellan arbete och övrigt liv. Vad denna sämre balans kan bero på är en intressant diskussionsfråga. Vad än orsaken kan vara så är det en varningssignal: dålig balans är en stressfaktor och innebär sämre livskvalitet. Fortsatt forskning är angelägen.

Referens

Sjöberg, L. Emotionell intelligens, social förmåga och balans mellan arbete och övrigt liv. http://www.dynam-it.com/lennart/texter.htm

Detta är avsnitt 9 i rapporten Sjöberg, L. (2008) Bortom Big Five: Konstruktion och validering av ett personlighetstest. Stockholm School of Economics, Stockholm. Se http://swoba.hhs.se/hastba/abs/hastba2008_007.htm

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tycker inte att det är så överraskande - kvinnor tar mer ansvar för hur de som finns runtomkring, även på arbetet, mår. Därmed riskerar arbetet att bli tyngre. Två exempel: min erfarenhet är att manliga kollegor kan se sekreterarna som en resurs som det gäller att få tillgång till. De lågger ner energi på att få hjälp, även om sekreteraren har mycket att göra. Kvinnliga kollegor der hur stressad sekreteraren är, låter bli att pressa henne och gör arbetet själv. Mannen får/tar därmed hjälp och avlastning, medan kvinnan får betala rätt dyrt för sin empati...
Ett annat exempel: en kvinnlig chef förväntas ofta engagera sig i skilsmässor, trassel med barnen eller gamla föräldrar mer än en manlig. Även det ökar arbetsbördan....
Kul att få en förklaring till de fenomenen...