lördag 22 mars 2008

Saligare att giva…

Sambandet mellan ekonomiska tillgångar och lycka är ganska svagt. Det beror troligen på att pengar används på många sätt som inte direkt bidrar till ett bättre liv. I senaste numret av Science ger Dunn, Aknin och Norton ett nytt bidrag till diskussionen. De påpekar att bara en liten del av alla utgifter går till andra; man spenderar i stället för egen räkning. I surveyundersökningar finner man emellertid att ökad lycka samvarierar med att ge pengar till andra, inte att använda dem för sig själv. Att tolka in ett orsakssamband i detta resultat är vanskligt, men i experiment fann de samma sak. Intressant är också att försökspersoner inte trodde att man blev lyckligare av att ge till andra – helt fel, alltså.

Dunn, E. W., Aknin, L. B., & Norton, M. I. (2008). Spending money on others promotes happiness. Science, 319, 1687-1688.

Inga kommentarer: