lördag 22 mars 2008

Ett snabbt och enkelt test som mäter emotionell intelligens och Big Five

Emotionell intelligens mäts med en förkortad version av Schutte-skalan. Mätningen av Big Five test bygger på ipip-metodik. Det mäter också social önskvärdhet (Crowne-Marlowe, förkortad version)och självförtroende (Rosenbergs skala). Man kan med hjälp av skalan för social önskvärdhet korrigera bort effekter av skönmålande svar. Testet är standardiserat på svenska data och har utmärkt reliabilitet. De förkortade skalorna korrelerar mycket högt med de fullständiga versionerna. Detta trots att testet endast har 82 item, och bara tar ca 20-25 minuter. Testet är gratis för forskning och uppsatsarbeten vid högskolorna. Skriv ett mail om du vill veta mer, till lennartsjoberg@gmail.com.

Inga kommentarer: