söndag 22 januari 2012

Solidariten på väg att brista?

Den ny ledningen inom socialdemokratin står inför formidabla utmaningar. 

Jämlikhet är socialdemokratins flaggskepp. I alla år har resurser flyttats från dem som har det gott ställt till övriga grupper, som belönat socialdemokratin med sina röster. En splittrad borgerlighet har inte alls kunna hantera den politiken.  Solidaritet har varit ett oslagbart slagord.

Nu har vi en enad borgerlighet, jobbskatteavdrag, rutavdrag och kraftigt sänkt fastighetsskatten dramatiskt (åtminstone där jag bor) vilket gynnar rika, arbetande på bekostnad av sjuka och arbetslösa, skickligt led av populära (m)-ledare. Socialdemokratin har kraftigt motsatt sig allt detta men accepterat det i efterhand, liksom friskolor och utökad valfrihet i vården och i många andra sammanhang. Missar förekommer, men  tycks inte rubba Alliansens ställning.

Solidariteten är inte längre en politisk kraft som förr, vilket jag tror även på två större strukturella faktorer (som även gäller i övriga Europa): globaliseringen, jobben flyttas till Kina och Indien och andra länder med extremt låga löner och detta är ett växande hot i många branscher.  Det är bara en from förhoppning att vi ska kunna bromsa utvecklingen med kvalificerad utbildning. Visst finns den (men kanske mindre kvalificerad än förr) men det finns nu ännu mera Kina och Indien. De första kinesiska Nobelprisen lär komma ganska snart (hett efterlängtade där). Det andra hotet som vi är ljusår från att kunna hantera är invandringen. Det tar i snitt ca 10 år en en invandrad person att få jobb, troligen beroende på vaga och otydliga krav på att ta till sig kunskap om svenska samhället (utom hur man får bidrag) och (ännu viktigare!) språket. Enklaver bildas, för oss främmande värderingar (hedersvåld) importeras, skolorna är stadda i upplösning eftersom de drivs efter helt andra idéer om arbetsdisciplin och ordning än i de länder invandrarna kommer från (sådant leder bara till förakt) - allt detta är hot, liksom globaliseringen. Brottsligheten ökar, meningslösa mordbränder blir allt dyrare och kostar samhället enorma pengar. Framtidstron minskar oron för vad som ska komma ökar och med den solidariteten.

Om socialdemokratin kan ta itu med dessa problem kan den komma tillbaka. Men mycket lite tyder på vilja och förmåga att se verkligheten som den är.  Problemen har ju skapats till stor del genom (s)-politik under 70 år. Vem ändrar någorlunda snabbt kurs på den oljetankern?

Ja, vem? Valprocessen som ledde till Juholt var milt talat misslyckad. Men kan man lära av sina misstag? Det är mycket vanligt att den som misslyckats inte kan det. Andnor, ordförande i valberedningen och ytterst ansvarig för valet av Juholt, kallade honom "en underbar människa". Lite fel, liksom. Är politiker för stolta (eller okunniga) för att använda moderna psykologiska metoder för personbedömning? Är de en särskilt sorts människor? Givetvis inte. Hittar man rätt nu, med användande av samma procedur, är det ren tur om man hittar en "superstar" - en sådan behövs! - i bästa fall kanske man hittar en som inte "gör bort sig" lika ofta som företrädaren. Exit (s).

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!

Jag tycke att du har gjort en bra analys. Jag vill dock kommentera ett par saker. Du beskriver invandringen och globalismen som två olika företeelser, min uppfattning är snarare att globalismen innefattar invandring /folkförflyttningar och således är en del av globalismen.

Jag håller helt med dig i att S har allt att vinna på att träda fram som globalismens motståndare problemet är bara att de (sen Palmes tid) inte är klassisk S-politik att motarbeta internationalism, snarare är man pådrivande i dessa frågor och istället inriktar sig på att utlova kompensation till missgynnade grupper.

Om nu S, trotts allt, ska motarbeta en globalismen som de själva till stora delar skapat, var kommer de då att hamna? Blir inte det nästgårds till SD? –Vilket ju är ett steg man inte ens vill ta i kärnfrågor i dagsläget, ett nära exempel är ju arbetskraftsinvandringen som det troligen inte finns majoritet för i riksdagen, men S gör inget åt saken trots dalande popularitet mm. Och den förklaringen som finns är väl att man inte vill riskera att hamna för nära SD.

Ang. integrationen, det är ju frågan om det ens är önskvärt att försöka integrera olika folkslag i samma stater i större skala, historien visar ju bara att alla egentligen har allt att förlora på en alt för stor invandring, och risken för att "generösa länder" som Sverige har inlett en ”balkaniseringsprocess” är ju påtaglig. Exempelvis menar ju Lena Andersson (i kunskapskanalen) nu att den reella yttrandefriheten har gått förlorad i vårt samhälle.

Svante Nordin gjorde bra analys i DN för ett tag sen, jag kan rekommendera den:
http://www.dn.se/kultur-noje/professorn-varnar-for-valdet

Med vänlig hälsning
Anders Olofsson