onsdag 1 september 2010

Vänsterns avsky för ordning och kunskaper i skolan

Maria Wetterstrand mötte Jan Björklund i en TV-debatt för några veckor sedan. Ministern talade sig varm för kunskapsskolan och ett konstruktivt, ordnat arbetsklimat. Man undrar om någon kan vara emot det? Jo, sannerligen, det kan vänstern som ju ansvarar för den svenska flumskolan sedan många år. Vi fick höra från Wetterstrand att det fanns en motsättning mellan kunskaper och kreativitet, och den svenska skolan var tydligen enormt bra och bubblande av kreativitet tack vare bristen på kunskaper och ordning. Varifrån hade hon fått detta nonsens? Inte från forskning om kreativitet. Se referens nedan som framhåller just kunskaper och konstruktivt arbetsklimat som viktiga. Wetterstrand och övriga vänstern ser världen genom väldiga underliga glasögon och är på ljusårs avstånd från verkligheten, sunt förnuft och vetenskap. Det är så fanatiker fungerar.

Referens

Ma, H.-H. (2009). The effect size of variables associated with creativity: A meta-analysis. [doi:10.1080/10400410802633400]. Creativity Research Journal, 21(1), 30-42.

3 kommentarer:

Ulf Ärnström sa...

Fanatiker? Jag brukar ha stor behållning av den nyktra tonen på den här bloggen, men att kalla Maria Wetterstrand för fanatiker är lite väl magstarkt. Speciellt inte i en jämförelse med Jan Björklund som i min och en del andras uppfattning inte sällan tycks drivas mer av ett retoriskt präglat politiserande av skolfrågor snarare än av ett kritiskt och prövande intresse för vad som verkligen fungerar i skolans värld. Därmed inte sagt att skolfrågor hanterades bättre under socialdemokratiskt styre. Om man t.ex. jämför det nya förslaget till mål för undervisning i svenska med det som fastställdes under deras tid, så är det gamla även rent språkligt så undermåligt utformat att man inte vet om man skall skratta eller gråta. Vad jag vill säga är att skolpolitiken skulle ha nytta av mer relevant forskning och utvärdering i den anda som den här bloggen oftast förespråkar. Mvh, Ulf Ärnström

Lennart Sjöberg sa...

OK, det ordet fanatiker är lite väl tillspetsat, det kan jag hålla med om. Men resonemanget om en motsats mellan kreativitet och kunskaper var märkligt och osakligt.

Ulf Ärnström sa...

Tack för klargörandet! Men var det denna debatt som kommenterades?

http://svtplay.se/v/2022023/debatt_om_flumskolan_i_agenda

Där gör inte Maria Wetterstrand någon motsättning mellan kunskaper och kreativitet.

Jag såg en intressant populärvetenskaplig artikel om kreativitet i Newsweek i somras. Den tangerar sådana frågor som diskuterades.

http://www.newsweek.com/2010/07/10/the-creativity-crisis.html

Ifall du har tid och intresse skulle det vara intressant att läsa dina synpunkter på det som sägs där. Jag är bara intresserad amatör inom detta fält och har inga förutsättningar att bedöma den forskning som artikeln hänvisar till. / Mvh, Ulf Ärnström