torsdag 20 augusti 2009

Testdata predicerar inkomst


Ny forskning om personlighetstestet Big Five Plus har gett intressanta resultat. Bland annat finner jag, i en grupp om 107 personer som tog testet i våras, att det finns ett väntat samband mellan social förmåga, enligt testet, och inkomst, se bilden. Detta är ett s k distalt samband, alltså ett samband mellan två variabler som inte har ett liknande innehåll. Det är mycket svårare att dokumentera distala samband än motsatsen, proximala samband.

Bilden visar också att männen hade högre inkomst än kvinnorna vilket väl inte förvånar någon. Intressant är att sambandet mellan social förmåga och inkomst fanns för båda könsgrupperna separat.

Resultat av den här typen är viktiga för att visa att ett test faktiskt mäter något viktigt. Social förmåga borde ju ha många positiva konsekvenser, inte minst i arbetslivet. Testets mätning av social förmåga tycks fungera enligt de förhoppningar vi hade.

Det här är förstås bara ett smakprov av de resultat som föreligger. Mera kommer!

4 kommentarer:

KW sa...

Intressant, men hur tolkar du inkomstdippen för män med "4" i social förmåga?

Lennart Sjöberg sa...

Jag tror det är en ren slump. Den studerade gruppen var inte så stor så avvikelser av den här typen är att vänta sig.

Anonym sa...

Men hur vet vi att orsakssambandet inte är det motsatta. Kanske ger högre inkomst bättre självförtroende, vilket i sin tur stärker den sociala kompetensen.

Nisse

Lennart Sjöberg sa...

Det är alltid svårt att göra tolkningar om orsaker. Olika alternativ brukar finnas. Du kan ha rätt, men jag tror mera på att kompetens leder till framgång.