torsdag 8 januari 2009

Risker med militära interventioner

Händelserna i Gaza är ännu ett exempel på militär intervention. Beslutsfattandet som ligger bakom är fördolt för oss. Israel vill ha slut på raketangreppen, det är ju klart, men hur har de utvärderat riskerna? Många som kommenterar konflikten är övertygade om att Israel bara förvärrar situationen och att ingreppet inte kommer att lösa någonting. Vertzberger har skrivit en intressant bok där han noga går igenom ett antal historiska exempel på militära interventioner. Jag har skrivit en essä med anledning av boken, se här.

Mänskligt beslutsfattande är sällan rationellt. De politiska ledare som startar krig är ofta, kanske alltid, överkonfidenta, dvs de underskattar riskerna och de överskattar den egna militära förmågan. Johnsons (2004) bok på det temat har många övertygande exempel.

Referenser

Johnson, D. D. P. (2004). Overconfidence and war. The havoc and glory of positive illusions. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sjöberg, L. (1999). Risks of military intervention. Contemporary Psychology: APA Review of Books, 44(5), 366-368. Här.

Vertzberger, Y. Y. I. (1998). Risk taking and decisionmaking. Foreign military intervention decisions. Stanford, CA: Stanford University Press.

Inga kommentarer: