fredag 20 juni 2008

Mera om FRA-lagen

Till stor politisk kostnad har vi nu fått ett system för elektornisk övervakning. Frågan är vad det är värt. Kommer man att kunna snabbt knäcka mail som krypterats med sofistikerade krypteringsprogram? Kommer man att genomskåda mail som använder kodsystem och alls inte talar om brottsliga handlingar i klartext? (Kommer någon ännu ihåg hur avlyssnade kurder talade om "bröllop" vilket Hans Holmer och hans team tolkade som "mord"?). Hur många pårsoner måste vara på plats för att tillräckligt snabbt kunna få fram information som kan leda till att brott förhindras? Hur många av dem behärskar de språk som kan bli aktuella?

Ett förslag: pröva systemet med ett litet experiment. Gör det svårt för systemet, inte lätt. Meningen är inte att skapa PR utan att se om det verkligen fungerar, testa under svåra villkor. (Bra allmän princip). Skicka t ex påhittade terroristplaner natten mellan lördag och söndag (kanske några av FRA:s personal inte jobbar just då?) där ett attentat mot Rosenbad planeras till klockan 10 förmiddagen på söndagen, med självmordsbombare och allt. Skicka det i klartext på svenska, krypterat med några olika krypteringssystem av olika sofistikeringsgrad, samt på ett 10-tal lite knepiga språk och för alldel också på engelska. Gärna också med lite koder där t ex bomber kallas för blombuketter. Det här experimentet borde myndigheten eller SÄPO själv göra, tycker jag. Det skulle vara mycket intressant att få reda på resultatet. Hur stor är chansen att meddelandet inte upptäcks i tid? Om den är, vilket jag tror, mycket stor: vad ska vi ha systemet till, egentligen? Vad skulle krävas för att vara någotlunda säkra på att verkligen i tid upptäcka brottsplaner? Är det en kostnad som vi är beredda att ta? Hur mycket större hot mot integriteten krävs för att systemet ska bli effektivt och inte bara ett slag i luften?

Sedan har vi frågor som har att göra med e-post eller andra sätt att kommunicera på Internet. Man behöver inte skicka mail. Och även om man gör det kan man se till att avsändare och mottagare inte går att spåra. Allt det här är enkelt och elementärt, så enkelt att t o m jag som långtifrån är expert på dessa ting begriper det eller kan lära mig på en kvart.

Inga kommentarer: