fredag 6 maj 2011

Personlighet och ledarskap

De flesta är nog övertygade om att personlighet har stor betydelse för ledarskap, tillsammans med kunskaper, intelligens och erfarenhet och nätverk. Men alla är det inte. Konsulter kan ha utbildats av lärare och kursböcker som inte hängt med i utbildningen, utan ytterst stödjer sig på Stogdill (1948). Han hade emellertid helt fel. Personlighet, om den mäts på ett väl fungerande sätt, har starka samband med ledarskap, se t ex Hogan, Hogan och Kaiser (2011). Mina egna resultat om sambandet mellan personlighet (UPP-testet) och ledarskap kan studeras på denna länk. Sambanden i termer av korrelationer ligger omkring 0.5 - 0.6. Högre kan man nästan aldrig nå om man inte lägger till intelligensmått. Assessment Center-metodik kan ge likartade - men inte bättre - resultat till väsentligt högre kostnad.


Referenser

Hogan, J., Hogan, R., &, Kaiser, R. B. (2011). Management derailment APA handbook of industrial and organizational psychology, Vol 3: Maintaining, expanding, and contracting the organization. (pp. 555-575): Washington, DC, US: American Psychological Association.

Stogdill, R. M. (1948). Personal factors associated with leadership; a survey of the literature. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 25, 35-71.

torsdag 5 maj 2011

Mysteriet med det försvunna é

Min dator kan inte skriva é på normalt sätt, försöker jag blir det e´´. Ingen tycks vet hur detta ska fixas, och det tycks också bli allt vanligare. (En hel del diskussion på nätet). Skriv i stället alt130, där alt-tangenten hålls nedtryckt, siffror från den numeriska delen av tangentbordet.  Det fixar saken.

En annan lösning kan man göra i ett program för speed typing, som dessutom har en massa fördelar om man tröttnat på att skriva ord som taxeringsnämndsordförande, som lämpligen kan ersättas med en kort fras som txx..Se gratisprogrammet på denna länk: http://www.colorpilot.com/speed-typing.html?st1

Det är beroendeframkallande!