måndag 26 maj 2008

Svårt att få idéer?

Malcolm Gladwell har en intressant artikel i ett nyligt nummer av The New Yorker.Han visar med flera exempel hur nyskapande idéer ofta uppkommit ungefär samtidigt hos flera personer. "Den som letar ska finna" är ett tema han driver, bl a med exempel från forskning om dinosaurier. Företaget Intellectual Ventures satsar målmedvetet på idégenerering. Framstående forskare från olika discipliner brainstormar och lyckas ofta hitta sätt att ge oväntade och nya vinklingar på varandras problem - resultatet blir patent som exploateras ekonomiskt.

En bok som kraftfullt för fram liknande tankar kom för ett par år sedan (Sawyer, 2006). Den är ovanligt läsvärd, inte så packad med experimentanalyser som många psykologiska texter om kreativitet.

Se http://www.intellectualventures.com/, hemsida för Intellectual Ventures. Jag undrar om det finns svenska finansiärer som också har förstått att det finns mycket pengar att tjäna på innovativ användning av avancerad vetenskaplig kunskap och kreativitet? Idéer kan skapas - man behöver inte sitta och vänta på att de ska trilla ner från skyn.


Referenser
Gladwell, M. (2008). In the air: Whos says big ideas are rare? The New Yorker(May 12), 50-60.

Sawyer, R. K. (2006). Explaining creativity. The science of human innovation. New York: Oxford University Press.