söndag 30 mars 2008

Perfektionism

Perfektionismen är vanlig. Man vill ha alla detaljer helt korrekta och vara säker på att ingen ska kunna kritisera en för fel man gjort. På så sätt hoppas man kunna bli framgångsrik och uppskattad. Ett visst mått av noggrannhet är naturligtvis bra och ibland mycket viktigt, men det kan gå alldeles för långt. I stället för att uppnå framgång misslyckas man. Perfektionisten blir inte klar med sina uppgifter i tid och resultatet kan i och för sig vara perfekt i alla detaljer som han eller hon lagt ner så mycket tid och möda på, men det som saknas är originalitet och kreativitet. Helhetssynen kommer inte från uppmärksamhet på detaljer, även små och ganska oviktiga sådana, utan den kräver att man kan höja sig över den nivån. Nya idéer är sällan bra när de föds, och kan lätt kritiseras sönder av perfektionisterna. Man måste kunna ta dem till sig för vad de har att erbjuda positivt, ta risken med ett misslyckande och jobba vidare. Läs mera på dessa aktuella länkar:

http://psychologytoday.com/articles/pto-20080225-000002.xml
http://www.utexas.edu/student/cmhc/booklets/perfection/perfect.html

Perfektionism är en personlighetsdimension som mäts i mitt test Big5Plus, se http://www.psykologisk-metod.se/Bortom_Big_1_noc.pdf