fredag 27 februari 2009

Arne Trankell 1958 om "De hemska ungdomarna"


Ett debattinlägg i radio av Arne Trankell från 1958 är tankeväckande, lyssna här. En hel del av vad han säger känner man igen från dagens debatt: de snabba samhällsförändringarna, den hotande "katastrofen", normupplösningen, teknikutvecklingen. Vad jag undrar är om det var lika sant 1958 som det är nu, eller om detta är en fråga om upplevda förändringar snarare än verkliga, om en illusion snarare än en verklighet. Det skämtas om att man i Egypten skulle ha hittat urgamla inskriptioner med samma klagan över ungdomen och samma bekymmer om en framtida katastrof, jag undrar om det är sant. Trankell talar emellertid också om ett mera kamratligt förhållande mellan barn och föräldrar som han ser som ett hopp om att negativa konsekvenser kan undvikas. Det är ett argument som jag inte kan påminna mig att jag sett i nutiden.

Det är lärorikt att gå tillbaka till äldre tiders debatter och se att vi travar runt i samma hjulspår, men utan att vara medvetna om hur gamla och slitna argumenten är.