lördag 5 april 2008

Sexuell stimulering fungerar olika för män och kvinnor

Män och kvinnor reagerar på sexuell stimulering på olika sätt. Både hetero- och homosexuella män tycks ha en entydig reaktion på antingen kvinnor som sexobjekt (heterosexuella) eller män som sexobjekt (homosexuella). Kvinnor har en mera diffus reaktion och kan bli sexuellt stimulerade av både män och kvinnor. Detta gäller både heterosexuella och lesbiska kvinnor.

Chivers, M. L., Rieger, G., Latty, E., & Bailey, M. (2004). A Sex Difference in the Specificity of Sexual Arousal. Psychological Science, 15, 737-744.

Litteraturläsningens och filmens psykologi

Psykologisk forskning har inte behandlat kulturkonsumtion i speciellt hög grad. Kanske beror det på att den akademiska forskningen varit i så hög grad inriktad på kognitiva eller neurovetenskapliga teorier. Läsning av skönlitteratur har inte varit ett ämne som attraherat forskarna. Nu finns en intressant översikt av litteraturläsningens psykologi av Mar och Oatley, som sätter läsning i relation till läsarens sociala fungerande, och hur läsningen kan skapa empati och förståelse för andra människor som fungerar på att väsentligt annorlunda sätt. Samma analys kan man göra för filmupplevelse - men ett problem är att det man upplever är litterära konstruktioner och inte verkliga människor. Konstruktionerna beter sig i enlighet med författarens psykologiska "teori" och de är mera predicerbara och begripliga i riktiga människor. Ett aktuellt exempel är den Oscarsvinnande filmen "There will be blood" som jag recenserat ur psykologisk synpunkt för amerikanska psykologförbundets onlinetidskrift PsycCRITIQUES, som lär ha 600 000 läsare. Jag ska återkomma med recensionen här på bloggen så fort den har fått färdig form.
Mar, R. A., & Oatley, K. (in press). The Function of Fiction is the Abstraction and Simulation of Social Experience. Perspectives on Psychological Science.