tisdag 18 mars 2008

Forskning om emotionell intelligens

Emotionell intelligens (EI) är förmågan att förstå och hantera emotioner hos sig själv och andra. På 90-talet upptäcktes det att det här är en förmåga som kan mätas med psykologiska test (Salovey & Mayer, 1989-1990).

Intresset för forskning om EI ökar stadigt. Det är ingen dagslända. En genomgång av den ledande databasen för psykologisk forskning, PsycLIT, visar hur antalet publicerade arbeten ökat sedan början av 90-talet, då det vara nästan noll, till att nu omfatta ca 200 arbeten per år.

Jag har arbetat med sedan test ganska länge (Engelberg & Sjöberg, 2005; Sjöberg, 2001). EI kan mätas både med prestationstest och med självrapportskalor av en typ som är vanlig inom personlighetstestning. En typisk prestationsuppgift är att identifiera vilken eller vilka emotioner som uttrycks i ett ansikte.

I våra undersökningar finner vi att kvinnor har en högre EI än män. Skillnaden är stor. Vad den beror på är ett intressant område för fortsatt forskning.


Det finns en omfattande litteratur om vilka konsekvenserna är av hög eller låg EI, se www.eiconsortium.org. Chefer med låg EI saknar empati och förstår inte medarbetarnas emotionella reaktioner, kan inte sätta sig in i dem och är inte heller intresserade av sådant ”flum”. Det kan leda till katastrofer med den chef som saknar EI och insikter i hur människor fungerar psykologiskt. Låg EI tenderar dessutom att förekomma tillsammans med stort intresse för pengar (Engelberg & Sjöberg, 2006) och prioritering av kortsiktiga ekonomiska vinster. Samtidigt verkar det som om personer med hög EI faktiskt har högre lön… (Sjöberg, in press).

Se också http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=1448


Referenser

Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2005). Emotional intelligence and interpersonal skills. In R. D. Roberts & R. Schulze (Eds.), International handbook of emotional intelligence (pp. 289-308). Cambridge MA: Hogrefe.
Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2006). Money attitudes and emotional intelligence. Journal of Applied Social Psychology, 36, 2027-2047.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1989-1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.
Sjöberg, L. (2001). Emotional intelligence: A psychometric analysis. European Psychologist, 6, 79-95.
Sjöberg, L. (in press). Emotional intelligence and life adjustment. In M. A. Eissa & J. C. Cassady (Eds.), Positive psychology and emotional intelligence. New York: Peter Lang Publishing.