onsdag 2 juli 2008

Mänskliga dårskaper

En fascinerande bok av Bronfman & Bronfman med titeln "Sway. The irresistible pull of irrational behavior" rekommenderas för läsning i hängmattan. De skriver flyhänt om psykologisk forskning som visat på bristande rationalitet i människors beslutsfattande och analyserar en del kända fall av felhandlingar på ett intresseväckande sätt. Ett exempel är den rutinerade KLM-kaptenen som förorsakade en mycket stor olycka genom att starta utan tillstånd; han körde in i ett annat plan som stod på startbanan och hade varit osynligt för honom på grund av dimma. Han var inte vilken pilot som helst utan mycket betrodd inom företaget just för sitt säkerhetstänkande och sina kunskaper på det området. Kanske var han stressad vid tillfället, hans flyg hade blivit försenat och riskerade att bli ännu mera fördröjt med åtföljande svårigheter för passagerarna att hitta hotell för övernattning och en prick i protokollet för honom själv, kanske. Bronfman och Bronfman menar att detta är ett exempel på "loss aversion", alltså att vi avskyr att förlora (pengar eller ära) och tar stora risker för att slippa förlora - men i stället förlorar vi ännu mer. Ett annat exempel är investeraren som ser en aktie han köpt sjunk i pris. I stället för att sälja i tid sitter han kvar och hoppas att få tillbaka sina pengar - under tiden förlorar han ännu mer.

Deras perspektiv är kognitivt. Det är intressant att fundera över att irrationalitet numera oftast analyseras i det perspektivet och inte det psykodynamiska. En jämförelse med Dicksons bok om militär inkompetens är onekligen tankeväckande.

Stora historiska skeenden kan ses som effekter av "loss aversion". Karl XII kunde inte ta sina förluster och sluta kriget utan fortsatte till sin död. Första världskriget medförde redan från början enorma förluster för alla parter men ingen kunde eller ville sluta utan att få vinster som skulle betala förlusterna. Regeringen var alltför låst och rigid för att kunna tänka om när det blev tydligt att svenska folket inte ville ha FRA-lagen, den trumfades igenom och nu får man betala det politiska priset för att ha "räddat sin prestige".


Referenser

Brafman, O., & Brafman, R. (2008). Sway. The irresistible pull of irrational behavior. New York: Doubleday.

Dixon, N. F. (1976). On the psychology of military incompetence. London: Jonathan Cape.