fredag 30 januari 2009

Test, betyg och social bakgrundBilderna visar Sir Francis Galton - kusin till Darwin - en mycket intelligent person. Galton är en portalgestalt i utvecklingen av psykologisk testning.

Debatten om IK-testens verkliga värde är en evig följetong. Det finns massor av undersökningar som visar på samband mellan test och olika typer av framgång, som skolbetyg, men kritiker har ofta hävdat att dessa samband är rena artefakter och beror på social bakgrund. Social bakgrund har effekt både på betyg och test, sägs det. Detta är sant, men hur stark är effekten och kan den verkligen förklara all prognosförmåga hos testen? En stor genomgång av frågan publiceras nu av Sackett et al. (2009), som finner att social bakgrund bara förklarar en mindre del av sambandet mellan test och skolframgång. Resultaten är mycket tydliga.

Sackett et al. gör en kvantitativ analys av frågan och bygger på ett omfattande empiriskt material. Kan den motverka kritikerna som ofta tycks vara mera ideologiskt än sakligt motiverade? Man kan ju hoppas, men fördomarna mot intelligenstest verkar sitta djupt. Det är ju en provokativ tanke att somliga är "smartare" än andra, och kanske vore världen bättre om alla var precis lika. Men när det nu inte är på det sättet är det väl klokt att acceptera verkligheten som den är?Alla har ju sama värde och samma rättigheter.

Fördomarna mot IK-test tror jag understöds av vad man får lära sig om dessa i vissa former av utbildning på gymnasier och högskolor. En gång gjorde jag en kritisk analys av en ofta använd lärobok som hette "Myten om intelligensen", - se Sjöberg (1982), här.. När jag läser min analys nu tycker jag argumenten fortfarande är hållbara. Senare forskning har dessutom understött mina slutsatser och något empiriskt stöd för Liungmans många kritiska argument har inte framkommit.


Referenser

Sackett, P. R., Kuncel, N. R., Arneson, J. J., Cooper, S. R., & Waters, S. D. (2009). Does socioeconomic status explain the relationship between admissions tests and post-secondary academic performance? Psychological Bulletin, 135(1), 1-22.

Sjöberg, L. (1982). Test, betyg och urval. In L. Sjöberg (Ed.), Upplevelse och prestation. Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi (pp. 83-125). Lund: Doxa. Här.