fredag 16 maj 2008

Prediktion

I många situationer kan man få en bra prognos genom att aggregera ett antal oberoende bedömares val. Observera att de ska vara oberoende! (I Delfimetoden gör man tvärtom vilket torde vara mycket sämre). I senaste numret av Science pläderar ett antal ledande ekonomer, några Nobelpristagare, för att man ska tillåta prediktionsmarknader, dvs en sorts vadhållning, om intressanta händelser, t ex presidentval. De presenterar slående resultat från prognoser av ett antal presidentval i USA. Prediktionsmarknaden kom mycket nära slutresultatet, och blev bättre ju närmare i tiden som bedömningarna gjordes. Det gällde också opinionsundersökningar, men prediktionsmarknaden var hela tiden bättre. Observera att detta gällde trots att de som deltog i marknaden ingalunda var ett representativt stickprov av populationen. (Troligen blir opinionsundersökningar sämre på grund av metodproblem som bortfall och ovilja att svara ärligt).

Idén med en prediktionsmarknad bygger på att folk kan tjäna pengar på att göra rätt prognos. Detta är emellertid inte nödvändigt. I min undersökning av prognoser av det svenska riksdagsvalet 2006 fanns inga ekonomiska belöningar för dem som gissade rätt. Ändå blev resultaten helt jämförbara med de amerikanska: folk i allmänhet gjorde en bra prognos, och den var bättre än opinionsundersökningar dagen före valet, och bättre än valu-undersökningen som gjordes när folk lämnade vallokalerna efter valet. Det kan vara intressant att också notera att jag byggde på en ganska liten grupp av svarande, varför kostnaderna för den här typen av prognos - som alltså kan förväntas vara bättre än en dyrbar opinionsundersökning - är mycket små. Tilläggas kan att folk i allmänhet gjorde bättre prognoser än experter. Min artikel är under publicering, se nedan, men den som är intresserad kan få ett förhansdsex - skriv ett mail i så fall.

Referenser

Arrow, K. J., Forsythe, R., Gorham, M., Hahn, R., Hanson, R., Ledyard, J. O., et al. (2008). The promise of prediction markets. Science, 320, 877-878.

Sjöberg, L. (in press). Are all crowds equally wise? A comparison of political election forecasts by experts and the public. Journal of Forecasting.