fredag 23 maj 2008

Rättvisans neuropsykologi

I dagens nummer av Science finns ett intressant arbete av Hsu, Anen och Quartz. Fördelningsrättvisa tycks enligt deras data ha en neurologisk bas, och vara grunddad i emotionella reaktioner snarare än rationella överväganden. Visserligen är det ett litet material de bygger på, och en enkel spelparadigm, men resultaten är onekligen intressanta och stämmer väl med annan forskning. Emotionella reaktioner börjar framstå som en allt viktigare aspekt på attityder och värderingar. I min egen forskning finner jag att det är de egna känslorna och tankarna som är den viktigaste grunden för en attityd. Det som uppfattas som en integrerad del av den egna personen är grunden till att vi vill handla på ett visst sätt och har vissa preferenser - vi accepterar inte argument som leder till en annan slutsats på "rationell" grund. Detta är resultat som har betydelse för att förstå politisk psykologi, och mycket annat.

Referens
Hsu, M., Anen, C., & Quartz, S. R. (2008). The right and the good: Distributive justice and neural encoding of equity and efficiency. Science, 320(23 May), 1092-1095.