fredag 8 februari 2008

Chefens utseende samvarierar med förtagets framgång

I en aktuell studie lät man studenter bedöma fotografier av vd:ar i stora amerikanska företag (Rule & Ambady, 2008). Två faktorer framgång i bedömningarna: Makt-dominans, samt värme-attraktivitet. De statistiska analyserna visade att båda dessa faktorer var ganska starkt relaterade till företagets ekonomiska framgång. Man kan undra om de fått sina jobb på grund av sitt utseende, eller om de som var chefer för framgångsrika företag var särskilt nöjda och lyckliga och därför "såg ut" på ett visst sätt. Kanske båda dessa förklaringar har en kärna av sanning. Utseende har visat sig ha betydande sociala effekter i affärslivet (Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 1985, om "personkemi"). De som rekryterar chefer kan påverkas omedevetet av samma faktorer som påverkar oss alla, och utseendet är just en sådan faktor. De företag som går bäst kanske har råd att anställa chefer med det mest övertygande utseendet. Om de sedan fungerar i rollen är en annan sak. I sin roande bok "Blink" berättar Gladwell om USA-presidenten Harding som verkligen "såg ut som en president" men som var ett fiasko i rollen.

Det vore intressant att se om chefens utseende är information som investerare med fördel kan utnyttja för att fatta beslut om vilka företag de ska satsa på.

Referenser

Gladwell, M. (2005). Blink. The power of thinking without thinking. New Your: Little, Brown.

Rule, N. O., & Ambady, N. (2008). The face of fuccess: Inferences from chief executive officers' appearance predict company profits. Psychological Science, 19, 109-111.

Sjöberg, L., & Tollgerdt-Andersson, I. (1985). Vad är personkemi? Socialpsykologisk forskning om attraktivitet. Stockholm: Scandinavian Executive Search.

Tjäna massor av pengar på godtrogenhet: Cold Reading

Med termen ”cold reading” menas de metoder som används av spågummor, astrologer, grafologer och andra för att övertyga sina kunder om att de har djup och förborgad kunskap om deras förflutna, framtid, livssituation. och personlighet. Rowland har beskrivit hur det går till i en fascinerande bok (Rowland, 2005). Det handlar dels om att ställa försåtliga frågor som inbjuder till att ge sådana svar som kan utnyttjas för att göra bra gissningar. De som gissningar som slår in upplevs som ”mirakel” (”Hur kan du förklara att hon visste det?”), misstagen glöms eller viftas bort. ”Jag gör också misstag ibland, det har jag ju sagt”. De ”utlåtanden” som spågumman sedan gör innehåller smicker och självklarheter men de är formulerade på ett smart sätt så att det inte framgår tydligt. Vad sägs om följande utlåtande:

You have a need for other people to like and admire you, and yet you tend to be critical of yourself. While you have some personality weaknesses you are generally able to compensate for them. You have considerable unused capacity that you have not turned to your advantage. Disciplined and self-controlled on the outside, you tend to be worrisome and insecure on the inside. At times you have serious doubts as to whether you have made the right decision or done the right thing. You prefer a certain amount of change and variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and limitations. You also pride yourself as an independent thinker; and do not accept others' statements without satisfactory proof. But you have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times you are extroverted, affable, and sociable, while at other times you are introverted, wary, and reserved. Some of your aspirations tend to be rather unrealistic.

Forer gav detta till en grupp studenter som hade tagit ett personlighetstest (Forer, 1949). (Arne Trankell upprepade senare försöket i Sverige). Nästan alla tyckte att det stämde mer eller mindre perfekt på just dem! Manualen för Myers-Briggstestet (Sjöberg, 2005) vimlar av påståenden av dessa typer: smicker varvat med självklarheter och tautologier. Det är troligen därför som testet har så många entusiastiska anhängare, precis som spågummor och liknande yrkesgrupper. Det handlar om att tjäna stora pengar på människor godtrogenhet.

För praktiken av cold reading ger Hyman 13 enkla regler http://www.skeptics.com.au/articles/coldread.htm

Vem som helst kan lära sig dessa och på kort tid bli en stor guru.

Referenser
Forer, B. R. (1949). The fallacy of personal validation: a classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal & Social Psychology, 44, 118-123.
Rowland, I. (2005). The full facts book of cold reading, 4th edition. London: Full Facts Books.
Sjöberg, L. (2005). En kritisk diskussion av Myers-Briggs testet. Organisational Theory & Practice. Scandinavian Journal of Organisational Psychology, 15, 21-28.