fredag 21 mars 2008

Personligheten förändras med tiden

Länge har många personlighetsforskare antagit att personligheten är i stort sett konstant över vuxenlivet. Detta är emellertid inte fallet. I en aktuell artikel av Roberts och Mroczek kan vi läsa:

“Research now shows that personality traits continue to change in adulthood and often into old age, and that these changes may be quite substantial and consequential.”

På vilket sätt förändras man med ålder? I genomsnitt är det fråga om positiva förändringar. Man blir lugnare, mera självsäker, ansvarstagande och positiv.

Förändringarna kan emellertid bli olika för olika människor. Somliga förändras lite, andra mycket. Även om en positiv utveckling är det vanligaste finns det ingen garanti för den. Läs Roberts och Mroczeks artikel för mera information och omfattande referenser till forskningen på området.

Referens

Roberts, B. W., & Mroczek, D. (2008). Personality trait change in adulthood. Current Directions in Psychological Science, 17, 31-35.