fredag 12 mars 2010

Narcissism och ledarskap


Narcissism är ett personlighetsdrag som innebär en extrem form av självöverskattning, kombinerad med egoism, manipulativ inställning till andra och stora krav på att bli beundrad och i centrum för allas uppmärksamhet, först beskriven av Ellis (1898). Personer med sådana karaktärsdrag är ute efter att bekräfta sig själva genom karriär och makt. I historien vimlar det av sådana ledargestalter; Napoleon Bonaparte är ett nästan komiskt tydligt exempel. Men även i mera vardagliga sammanhang förekommer narcissisterna, t ex som chefer för företag eller andra organisationer. De är charmiga och beräknande och kan lätt göra ett intryck av att vara utmärkta ledare genom sin självsäkerhet, sin lugna humor, sitt kroppsspråk och utseende (alltid snyggt klädda när det gäller) och sina taktiska förberedelser. De blir snabbt populära men efter ett tag försvinner den positiva upplevelsen när man upptäcker att de är enbart intresserade av den egna karriären och den egna storheten. Då kan det vara för sent.

Back m fl (2010) visade i ett utmärkt experimentellt arbete hur detta fungerar vid ett första möte med en narcissistisk person. De tar inte upp frågan om rekrytering av ledare men den infinner sig naturligt. Kan dessa personer dupera i en anställningsintervju? Det verkar mycket troligt. Hur kan man gardera sig mot denna risk? Man kan mäta narcissism (Raskin & Terry, 1988). Det är ett naturligt steg att inkludera begreppet i personlighetstestning vid chefsurval.

Referenser

Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. (2010). Why are narcissists so charming at first sight? Decoding the narcissism–popularity link at zero acquaintance. [doi:10.1037/a0016338]. Journal of Personality and Social Psychology, 98(1), 132-145.

Ellis, H. (1898). Auto-eroticism: A psychological study. Alienist and Neurologist, 19, 260-299.

Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. [doi:10.1037/0022-3514.54.5.890]. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 890-902.