tisdag 1 april 2008

Finns parapsykologisk förmåga?

Debatten om tankeläsning och psykokines (att förflytta föremål med tankens kraft) tar inte slut. Empiriska experiment med psykokines tycks visa att det faktiskt finns en paranormal effekt. Den är statistiskt signfikant, även om den är liten, skriver Bösch, Steinkamp och Boller i en stor meta-analys som publicerades i en av psykologins mest ansedda tidskrifter. Men de ansåg att det var troligt att data avspeglade "publication bias" och inte en reell effekt. Därmed syftar de på att forskare har en tendens att inte publicera negativa resultat; en del i deras analys tyder på att det handlar om "publication bias". I ett kritiskt inlägg avvisar Radin m fl deras försök att "bortförklara" de publicerade resultaten. Min slutsats är att empirisk forskning om paranormala fenomen av den typ som hittills bedrivits knappast kan ge ett slutligt svar på frågan om de existerar eftersom fenomenen - om du nu finns - tycks vara så svaga och tillfälliga.

Den här debatten handlade om psykokines men förhållandet är detsamma när det gäller telepati eller tankeöverföring och andra paranormala fenomen. En något äldre debatt om tankeöverföring och "Ganzfeld"-experiment gav ungefär samma bild som översikten av forskning om psykokines, se referenser nedan.


Bösch, H., Steinkamp, F., & Boller, E. (2006). Examining Psychokinesis: The Interaction of Human Intention With Random Number Generators- A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 132, 497-523.
Bösch, H., Steinkamp, F., & Boller, E. (2006). In the Eye of the Beholder: Reply to Wilson and Shadish (2006) and Radin, Nelson, Dobyns, and Houtkooper (2006). Psychological Bulletin, 132, 533-537.
Radin, D., Nelson, R., Dobyns, Y., & Houtkooper, J. (2006). Reexamining Psychokinesis: Comment on Bösch, Steinkamp, and Boller (2006). Psychological Bulletin, 132, 529-532.

Milton, J., & Wiseman, R. (1999). Does psi exist? Lack of replication of an anomalous process of information transfer. Psychological Bulletin, 125, 387-391.
Milton, J., & Wiseman, R. (1999). A meta-analysis of mass-media tests of extrasensory perception. British Journal of Psychology, 90, 235-240.
Storm, L., & Ertel, S. (2001). Does psi exist? Comments on Milton and Wiseman's (1999) meta-analysis of Ganzfield research. Psychological Bulletin, 127, 424-433.
Bem, D. J., Palmer, J., & Broughton, R. S. (2001). Updating the ganzfeld database: A victim of its own success? Journal of Parapsychology, 65, 207-218.

Psychology Today

Detta är en utmärkt tidskrift med populärt hållna artiklar som bygger på psykologiska forskningsresultat. Jag kommer framöver att bevaka den och diskutera sådant som intresserar mig speciellt. De har nyligen startat en egen blogg där ett antal forskare bidrar, http://blogs.psychologytoday.com/. Där får man snabbare (och utan kostnad) kontakt med vad som rör sig i psykologiforskarvärlden. Jag lägger upp en länk till dem.