tisdag 17 juni 2008

Obamapsykologi

Barrack Obama är ett fascinerande politisk-psykologiskt fenomen, och ett skrämmande sådant. En helt färsk senator seglar upp och vinner över Hillary Clinton, som setts som en närmast självklar presidentkandidat för demokraterna. Är det för att hon är kvinna, som många tror? Knappast. Obama har skapat en närmast religiös anda kring sin karismatiska person. Han uppmuntrar och underblåser den. Se detta citat:

In January, he told Dartmouth students that they will know to vote for him because "... a light will shine through that window, a beam of light will come down upon you, you will experience an epiphany, and you will suddenly realize that you must go to the polls and vote for Barack."

Ett annat citat:

...the moment when we began to provide care for the sick and good jobs to the jobless; this was the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal,

I god fräslningsmötesstil rapporteras att deltagare i hans massmöten svimmar av hänförelse:

Much has been made of the religious tenor of Barack Obama's presidential campaign. Reports of women weeping and swooning - even of an audience applauding when The One cleared his proboscis (blew his nose for you mortals) - have become frequent events in the heavenly realm of Obi-Wan Obama. His rhetoric, meanwhile, drips with hints of resurrection, redemption and second comings. "We are the ones we've been waiting for," he said on Super Tuesday night. And his people were glad.

"And then there's the fainting: At speech after speech, it seems, ladies swoon merely from being in his presence. There hasn't been this orgy of public fainting since Frank Sinatra or, perhaps, the Beatles. The fact that this whole thing may be the work of one or two determined fans, doesn't seem to affect some people's belief that it is right and appropriate that women are literally knocked flat on their butts by his aura."

Detta räcker väl för att visa på de enormt starka emotionella reaktionerna. Det är dessutom väl belagt i modern politisk psykologi att de emotionella reaktionerna på politiker, t ex presidentkandidater, är enormt viktiga och betyder mer än deras politiska idéer. Obama klarar sig ju bra med några få oerhört enkla idéer som kretsar kring "change" och "hope". Så enkelt. Och så skrämmande. Och så välbekant från historien.

Citaten ovan är hämtade från bloggen Obama watch, som dagligen ger bra täckning av den kritiska debatten om Obama. Se:
http://obamology.blogspot.com/feeds/posts/default

FRA-lagen

Kritiken av lagförslaget om avlyssning och registrering handlar om integritetsfrågorna, som är viktiga nog, men det finns en annan aspekt som kommit i skymundan. Hur ska man kunna få nytta av den väldiga informationsmängden, för att förhindra terrorbrott eller spåra brottslingar? Människor är inte särskilt bra på att hantera stora informationsmängder. Forskningen visar att även experter har problem med den saken. När informationen ökar utöver en ganska blygsam nivå blir vi osäkra och inkonsistenta, och olika experter kommer till olika slutsatser. Det är också troligt att informationen blir allt mindre värdefull ju mera vi samlar in. Datortekniken gör det enkelt att samla på sig enorma mängder information, och den tycks vara en frestelse som politikerna, av olika färg och i alla länder, bara inte kan säga nej till. Historiska exempel saknas inte. Stasi i Östtyskland byggde upp en enorm dokumentsamling om enskilda medborgare, till vad nytta kan man undra med tanke på att systemet ändå kollapsade så snart ryssarna signalerat att de inte skulle använda våld mot opponenter. Ett annat exempel: Hans Holmer och hans stab fick obegränsade möjligheter att samla information i sökandet efter Palmes mördare. Sedan fortsatte man att samla information år efter år. Nu lär det finnas ett berg av data och dokument. Någonstans där finns kanske nyckeln - men vem kan hitta den? Man kan också fråga sig vilka presumtiva brottslingar som använder avslöjande ord i sina e-postbrev. Säkert inte de farligaste och mest förslagna. Och vilka språk använder de? Vad kostar det att göra översättningar? Hur snabbt och hur korrekt?