torsdag 15 januari 2009

Föreläsning: Lycklig av att spendera en massa pengar?


Benjamin Wallace ger en mycket underhållande föreläsning på 17 minuter här. Är extremt dyra viner värda sitt pris, eller extremt dyr japansk biff? Nja, det är de nog inte. Men bara kunskapen om hur dyra de är kan göra upplevelsen starkare. Bara vi tror att produkterna är fantastiska suggereras vi till att känna att de faktiskt är det. Jag har aldrig åkt i en Rolls Royce men inbillar mig att det skulle vara något speciellt, så kanske är det faktiskt det (för mig). Kommentaren visar hur ytlig jag är, men det var väl ingen nyhet.

Forskning

Hur mycket som helst kan göras på suggestion och placebo-effekter, och det kan gälla konsumentbeteende och mycket annat. Somliga människor är mera suggestibla än andra, och jag tänker på en klassiker som Stukáts avhandling från 1958. Ska kanske återkomma om detta, och om hypnos.


Referens

Stukát, K.-G. (1958). Suggestibility: A factorial and experimental analysis. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Föreläsning: övertalning och påverkan


Robert Cialdini är en mycket välkänd forskare inom socialpsykologin. Här finns en kort sammanfattning som han gjort av sin forskning om vad som är effektiva sätt att påverka: Här.

Den här videon tar bara tre minuter.

Jag kommer att bygga ut denna del av bloggen. Det ska bli många flera föreläsningar om intressanta ämnen. De ges av världsberömda forskare och det kostar inte ett öre att ta del av dem. Bättre än att lyssna till inte fullt så världsberömda lokala storheter som vill ha 950 kronor för en frukost.

Referens

Cialdini, R. B. (2005). Påverkan. Stockholm: Liber.

Alldeles för intressant...


Intresse skapar motivation och är grunden för kreativitet. Så långt är allt väl. Men intresse har också en baksida. Eller kanske flera.

Mayer et al. (2008) visar hur inlärning kan störas av intressanta detaljer i det material som studeras. Dessa kan nämligen dra uppmärksamheten bort från väsentligheter. I ett vidare perspektiv kan starka intressen (passioner) leda till att allt annat offras för dem, till stor nackdel för livskvaliteten (och för omgivningen).

Det är en delikat fråga hur mycket man ska utnyttja intressen för att skapa motivation och inlärning. Blir det för mycket av det färgstarka och konkreta försvinner principerna och djupet. Blir det för lite konkretion väcks inte intresset alls. Ett exempel: när jag var barn blev jag väldigt intresserad av svensk historia. Jag läste och slukade alla banden av Topelius "Fältskärns berättelser", som idag skulle kallas en såpa och som handlar om två släkters öden och äventyr och svensk stormaktstid. Mitt historientresse är fortfarande mycket inriktat på det konkreta och mänskliga detaljer, medan 12 volymer av Nationalencyklopedins världshistoria samlar damm på min bokylla. De var en stor besvikelse med sin snustorra "vetenskaplighet", dåliga språkbehandling och politiska korrekthet. Vem vill läsa sådant? Intressant nog har förlaget försökt lätta upp med hjälp av massor av bilder och en del detaljboxar. Javisst, det är kul att titta på bilderna. "I look at the pictures as I turn the pages", sjunger Garfunkel, och "don't know much about history".

Sandemose har skrivit: "Mord og kjærlighet er det eneste som er verd å skrive om". Kanske man skulle lägga till existens, makt och pengar. Men listan blir inte så lång. Det vardagliga och konkreta hör knappast hit. I Widerbergs film "Kärlek 65" säger Keve Hjelm, som spelar demonregissören, "Jag skulle vilja göra en film lika konkret som något som sägs över ett frukostbord". Tjaha. "Räck mig marmeladen är du snäll" - det är ju bara banalt.


Uppsatser och forskning:

Det finns stora individuella skillnader i hur lätt man intresserar sig för något. Jag har använt mig av en skala, "boredom proneness scale", se här, för referens till skalan och en bra artikel om uttråkning. Den svenska versionen skulle kunna användas på många sätt, t ex i relation till könsskillnader, ålder och intelligens eller studieresultat. Lite djupare skulle man kunna gå i vad det är som gör olika material om samma fakta olika intressanta, och i studier av passionerade intressen av olika slag, som jag skrivit om tidigare på denna blogg.


Referens

Mayer, R. E., Griffith, E., Jurkowitz, I. T. N., & Rothman, D. (2008). Increased interestingness of extraneous details in a multimedia science presentation leads to decreased learning. Journal of Experimental Psychology: Applied, 14(4), 329-339.