måndag 23 februari 2009

Finansiella rådgivares spelintresse


Krisen har hittills mest diskuterats i fågelperspektiv: hur den finansiella sektorn utvecklat och uppmuntrat till risktagande. Många har tjänat stora pengar på risktagandet, men en intressant del av förklaringen till det som skett kan ligga i att sektorn dragit till sig personer med en speciell personlighet: spänningssökande personer med intresse för spel och ekonomiskt risktagande. När de kommer in i organisationer och företag där det finns många som har liknande personlighet förstärks tendenserna genom social validering. Vad andra i närmiljön anser vara rätt tar man som bevis för att det faktiskt är rätt.

Det finns inte mycket forskning om dessa förhållanden, men i dagarna har jag och Elisabeth Engelberg publicerat en artikel, se sammanfattning nedan. Den bygger på data från studerande vid handelshögskolor med inriktning på finansiell ekonomi.

Bilden ovan föreställer den störste av alla pyramidspelare, Ivar Kreuger, död utfattig.

Artikeln finns på denna länk.


Attitudes to Economic Risk Taking, Sensation Seeking and Values of Business Students Specializing in Finance

Lennart Sjoberg and Elisabeth Engelberg
Center for Risk Research, Stockholm School of Economics

Financial decision making rarely follows models derived from economic theory, which postu¬late that people are rational economic actors. Psychological alternatives abound. The Tversky-Kahneman heuristics approach is dominating, but it needs to be complemented with emotional and personality factors, since cognitive limitations do not provide exhaustive explanations of the psychology of decision making. In this paper, attitudes to financial risk taking and gambling are related to sensation seeking, emotional intelligence, the perceived importance of money (money concern), and overarching values in groups of students of financial economics (N = 93). Comparative data were collected for a group of nonstudents. Data on values were also available from a random sample of the population. It was found that the students of finance had a positive attitude to economic risk taking and gambling behavior, a high level of sensation seeking, a low level of money concern, and gave low priority to altruistic values about peace and the environment. The subgroup of participants planning a career in finance showed an even more pronounced interest in gambling.

THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, , 2009, 10: 33-43,