lördag 5 januari 2008

Hur ska man hantera sin ilska?

Hur ska man hantera sin ilska? Enligt katharsisteori, från Aristoteles till Freud, ska man leva ut den och därmed bli av med den. (Katharsis betyder rening). Annars blir det skadliga effekter både fysiskt och psykiskt. Men är det verkligen en effektiv metod att riva sönder tidningar eller slå på en kudde, eller skälla ut chefen? Eller att ge sig hän i ”primalskrik” (Singer & Lalich, 1996)? Forskning visar entydigt att utlevande av ilska leder till ännu mera aggressivitet (Lohr, Olatunji, Baumeister, & Bushman, 2007). Det blir ibland en snabb känsla av lättnad, det är sant, och kanske är det därför man på sikt blir mera aggressiv om man lever ut sin ilska. Lohr et al. beskriver t o m ett fall där en skolmassaker i USA tycks ha haft sina rötter i ”katharsis-terapi” föreskriven av en psykolog. De negativa följderna av utlevande av ilska är tyvärr inte allmänt kända. Tvärtom fortsätter vissa psykologer och självutnämnda ”experter” i tidningar och böcker att rekommendera utagerandet, tydligen utan kunskap om forskningen på området.

Ilska går normalt över med tiden. De påstådda negativa effekterna av att inte spela ut den existerar inte. För behandling av kronisk ilska finns emellertid kognitiv beteendeterapi (Olatunji & Lohr, 2004) som har visat sig ge goda och bestående effekter. För tillfällig ilska rekommenderas avslappning, att vända sin uppmärksamhet mot något annat och positivt, eller t ex ett gammalt knep som att räkna till 10.

En bra princip i IT-åldern: skicka aldrig ett ilsket e–postbrev samma dag! När du läser det nästa dag vill du antagligen inte skicka det alls, eller kommer du att mildra formuleringarna och på det sättet undviker du att skaffa dig en ovän. Att spela ut sin ilska mot människor snarare än att slå på en kudde medför ofta stora negativa konsekvenser.

Referenser

Lohr, J. M., Olatunji, B. O., Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2007). The psychology of anger venting and empirically supported alternatives that do not harm. The Scientific Review of Mental Health Practice, 5, 53-64.
Olatunji, B. O., & Lohr, J. M. (2004). Nonspecific factors and the efficacy of psychosocial treatments for anger. The Scientific Review of Mental Health Practice, 3, 3-18.
Singer, M. T., & Lalich, J. (1996). Crazy therapies: What are they? Do they work? San Francisco: Jossey-Bass.