fredag 9 januari 2009

Pasteuriserad psykologi


Reich (2008) har skrivit en tankeväckande artikel där han kritiserar vad han kallar en linjär modell för grundforskning och tillämpning i psykologin. En sådan modell utgår från att grundforskningen bedrivs utan tydlig anknytning till praktiska problem, och att dess resultat sedan tillämpas. Reich menar att det gått ganska dåligt med psykologins utveckling därför att man saknat en integrering med de praktiska problemen. Det stora skolexemplet på ett annat sätt att arbeta är Pasteur som utgick från praktiska problem, t ex inom vinodlingen, och löste dem genom utveckling av grundläggande teori (teorin om mikroorganismer), som fick ett enormt genomslag både teoretiskt och praktiskt. Ett exempel från psykologin är Cialdinis forskning om social påverkan, som startade med hans Walraffing inom försäljning och reklam och som så småningom resulterade i en av de mest framgångsrika socialpsykologiska studierna någonsin, se referens nedan.

Att som Cialdini prioritera fenomenen och den personliga upplevelsen och erfarenheten av dem är nog "ingen dum idé" (Glaser & Strauss, 1967). Freud gjorde samma sak, bortsett från att hans insats numera blivit starkt ifrågasatt. Men ingen kan förneka att han skapade ett enormt teoribygge på grundval av praktiskt kliniskt arbete. Kanske ska han ses som ett varnande exempel på hur detta sätt att arbeta kan gå snett - när man nämligen inte kopplar det med noggrann kritisk prövning av idéerna.Referenser

Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: Social norms, social conformity, and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology. Vol. II (pp. 151-192). Boston: McGraw-Hill.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.

Reich, J. W. (2008). Integrating science and practice: Adopting the pasteurian model. Review of General Psychology, 12(4), 365-377.