lördag 10 januari 2009

Vidskepelse - psykologisk analys


I ett nyligen utgivet nummer av Observer ger Eric Wargo en intressant diskussion av vidskepelse. Vidskepelse är mycket vanlig, inte minst inom sporten. McCain är tydligen en mycket vidskeplig person, något som framkom under förra årets valrörelse. Mycket "knock on wood", vägra bo på 13:e våningen (den döptes om) osv. Kanske hade han "lärt sig" vidskepliga ritualer under sin tid som flygare. Vidskepelse kanske är harmlös ibland, men undantag finns ju (Vodoo-döden). Vidskepelse kan t o m vara något positivt; King et al. (2007) rapporterade resultat som tyder på att ett positivt stämningsläge kan vara resultat av vidskeplighet, och leda till vidskepligt beteende. (Men motsatsen är onekligen också en möjlighet för alla som tror på spöken). I vår egen forskning fann vi samband mellan riskupplevelse och vidskepliga New Age-övertygelser, se här. Min artikel om nyandlighetens psykologiska rötter kan också vara intressant i sammanhanget (Sjöberg, 2006), liksom den om "ångestkapitalet" (Sjöberg, 2000).

Uppsatser och forskningsrapporter på det här temat kan handla om:

- Förklaringar av vidskepelse utifrån kognitiv psykologi (se Wargos artikel och Vyse, 1997)

- Relationen mellan stämnningsläge och/eller emotionella reaktioner och vidskepelse

- Relationen vidskepelse och nyandlighet (se mina artiklar)

- Könsskillnader, åldersutveckling, utbildningsnivåer

- Hur vi upplever personer som är vidskepliga jämfört med dem som inte är det

- Politikers, idrottsmäns och andras vidskeplighet

- Personlighet (t ex jagstyrka) och vidskepelse

Hör av dig så kan jag nog utveckla idéerna eller föreslå fler!


Referenser

King, L. A., Burton, C. M., Hicks, J. A., & Drigotas, S. M. (2007). Ghosts, ufos, and magic: Positive affect and the experiential system. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 905-919.

Sjöberg, L. (2000). Exploatering av ångestkapitalet. Folkvett, 18(3-4). Här.

Sjöberg, L. (2006). Nyandlighetens psykologiska rötter. Folkvett, 24(2), 6-14. Här.

Sjöberg, L., & af Wåhlberg, A. (2002). New age and risk perception. Risk Analysis, 22(4), 751-764. Här.

Vyse, S. A. (1997). Believing in magic. The psychology of superstition. New York: Oxford University Press.

Wargo, E. (2008). The many lives of superstition. Observer, 21(9), 18-24.

Årsrapport


Jag har sammanfattat min verksamhet under 2008, kan laddas ner här. Den innehåller kortfattade kommentarer främst om min forskning samt en referenslista med årets publikationer.

Det har varit mycket jobb med den här bloggen och de 118 inlägg som listas i årsrapporten, med länkar. Bloggen är en ständig uppgift, men inte en belastning eller en börda, utan en stimulans att söka efter nya uppslag i forskning och debatt. Förhoppningsvis har den gett läsarna en del idéer. Skriv gärna till lennartsjoberg@gmail.com och berätta i så fall, eller tala om vad ni tycker om bloggen och hur den göras bättre. Jag hoppas den kan ge uppslag till forsknings- och uppsatsämnen, eller till en och annan insikt. Eller protester och invändningar för den delen. Det har varit klent med sådana.

Under året var det två stora arbeten som avslutades: konstruktionen av personlighetstestet Big Five Plus, som ju behandlats på många ställen i bloggen, och en studie av attityder till och riskuppfattningar om slutförvar an använt kärnbränsle. Jag fortsätter att forska om riskuppfattningar (kemikalier, ett stort EU-projekt där data ska samlas in i alla medlemsstaterna i början av detta år), medarbetarundersökningar och kreativitet. Kanske en del annat också, vem vet.

Någon skrev att idealet för en pensionär väl ändå är att sitta och meditera vid havet. Tjaha. Men det är sant att jag läser mycket skönlitteratur och fackböcker (mest historia) utanför min forskningsverksamhet. Och lite långsamt håller jag på att bli klar med egna skönlitterära projekt...