lördag 22 mars 2008

Ett snabbt och enkelt test som mäter emotionell intelligens och Big Five

Emotionell intelligens mäts med en förkortad version av Schutte-skalan. Mätningen av Big Five test bygger på ipip-metodik. Det mäter också social önskvärdhet (Crowne-Marlowe, förkortad version)och självförtroende (Rosenbergs skala). Man kan med hjälp av skalan för social önskvärdhet korrigera bort effekter av skönmålande svar. Testet är standardiserat på svenska data och har utmärkt reliabilitet. De förkortade skalorna korrelerar mycket högt med de fullständiga versionerna. Detta trots att testet endast har 82 item, och bara tar ca 20-25 minuter. Testet är gratis för forskning och uppsatsarbeten vid högskolorna. Skriv ett mail om du vill veta mer, till lennartsjoberg@gmail.com.

Saligare att giva…

Sambandet mellan ekonomiska tillgångar och lycka är ganska svagt. Det beror troligen på att pengar används på många sätt som inte direkt bidrar till ett bättre liv. I senaste numret av Science ger Dunn, Aknin och Norton ett nytt bidrag till diskussionen. De påpekar att bara en liten del av alla utgifter går till andra; man spenderar i stället för egen räkning. I surveyundersökningar finner man emellertid att ökad lycka samvarierar med att ge pengar till andra, inte att använda dem för sig själv. Att tolka in ett orsakssamband i detta resultat är vanskligt, men i experiment fann de samma sak. Intressant är också att försökspersoner inte trodde att man blev lyckligare av att ge till andra – helt fel, alltså.

Dunn, E. W., Aknin, L. B., & Norton, M. I. (2008). Spending money on others promotes happiness. Science, 319, 1687-1688.