lördag 3 januari 2009

Nobelpris i pedagogik

Tidskriften Science annonserar i sitt senaste nummer att de kommer att ge prioritet till rapporter om pedagogisk forskning av hög kvalitet. De är nämligen övertygade om att skolrona behöver göra ett bättre jobb med att få fram intellektuell kapacitet och kompetens. Publicering i Science är varje forskares våta dröm. Det är sådant som leder till Nobelpris i de mest exterma fallen, men även för andra är det enormt betydelsefullt för karriären och möjligheten att få forskningsanslag. Chansen för ett uppsving i pedagogisk forskning är därför stor till följd av tidskriftens nya politik. I numret finns en hel sektion med intressant forskning om pedagogik i anslutning till IT-utvecklingen. Den kognitiva psykologin har mycket att ge inom pedagogiken; vi arbetade för den tillämpningen redan för ganska länge sedan

Intresset för studier är givetvis en central faktor. Matematik och naturvetenskap lockar inte. Det tröttsamt vanliga receptet, som inte hjälper annat än kansake på kort sikt och i liten skala, är att göra ämnena "praktiska". Det tror jag är ett svar på omotiverade elevers egna förklaring: "man har inget praktisk användning av matte". Men det är andra faktorer som styr människors motivation och intressen än kortsiktiga praktiska vinster, se en sammanfattning av forskning om studieintresse här.

Svensk pedagogisk forskning har inte många exempel på internationellt framgångsrik verksamhet, trots enormt stora forskningsresurser. När hörde vi talas om spännande forskning av pedagoger senast? Det finns dock lysande undantag. Den främste pedagogikforskaren i Sverige är utan tvekan professor Ference Marton, Göteborg. Se t ex hans insatser för att drastiskt förbättra pedagogiken när kinesiska barn ska lära sig läsa (Tse et al., 2007).

Nobelpris i pedagogik lär inte vara på gång, men Science öppnar en dörr för pedagoger att höja sin ambitionsnivå. Konsekvenserna lär inte vänta på sig, man kan bara hoppas att svenska forskare tar chansen de också.


Referenser

Hjelmquist, E., Sjöberg, L., & Montgomery, H. (Eds.). (1978). Undervisningspsykologi: Pedagogiska tillämpningar av kognitiv psykologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation. Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen och Institutet för individanpassad skola. Här.

Tse, S. K., Marton, F., Ki, W. W., & Loh, E. K. Y. (2007). An integrative perceptual approach for teaching Chinese characters. Instructional Science, 35, 375-406.