onsdag 23 juli 2008

Att förutse framtiden

Det finns gott om "experter" som mer än gärna talar om för oss hur framtiden kommer att se ut, inom politik, ekonomi och allting annat. Har de rätt? Oftast inte. Framtiden blir något ingen väntat sig, eller åtminstone inte enskilda experter. Speciellt de som tvärsäkert styrs av sin ideologiska övertygelse brukar ha fel. De som är mindre tvärsäjkra och inser sina begränsningar har större chans att träffa rätt. Tetlocks föreläsning om dessa ting rekommenderas starkt:
http://www.youtube.com/watch?v=f73A-HB-08M&feature=related

Taleb har med kraft hävdat att framgång på börsen mest är en fråga om ren tur. Några få "experter" överlever och framstår som guruer, men det är bara en fråga om slump (om det inte är kriminella insideraffärer, förstås). I sin senaste bok visar han hur skeendet styrs av helt oväntade och oförutsedda händelser. Hans föreläsning kan också rekommenderas starkt:
http://fora.tv/2008/02/04/Future_Has_Always_Been_Crazier_Than_We_Thought

Referenser
Taleb, N. N. (2005). Fooled by randomness. The hidden role of chance in life and in the markets. (2nd ed.). New York: Random House.
Taleb, N. N. (2008). The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. London: Penguin Books.