söndag 25 januari 2009

AttitydmodellerAttityd är ett helt centralt begrepp inom socialpsykologin och har så varit mycket länge. Olika defintioner, många mycket oklara, har föreslagits. Till sist tycks man ha tröttnat på att stöta och blöta termens innehåll och stannat vid att attityd är en värdering av ett objekt eller begrepp som bra eller dåligt, i varierande grad. Det är onekligen enkelt att studera attityd i denna mening. En mycket populär definition användes ofta i undervisningen och den sa att attityder uttrycks i känslor, åsikter (beliefs) och beteenden. Den faller bl a på det enkla förhållandet att beteenden inte alls är enbart uttryck för attityder och att sambandet attityd-bettende är ett stort problem i sig (Sjöberg, 1982).

Fishbein formulerade en modell där han antar att attityden är en funktion av åsikter och värden, ungefär som en förväntat värdemodell (Fishbein & Ajzen, 1975). Attityden är alltså kognitivt och rationellt baserad. Det är en attraktiv tankemodell men den stämmer dåligt på data (Sjöberg & Biel, 1982; Sjöberg 1999). Både åsikter och värderingar tycks ha samma grund som attityden, i en föreställning som väcks till liv om objektet, i ett visst sammanhang.

Attityden konstrueras i ett visst sammanhang, och åsikter och värden fullföljer funktioner, t ex retoriska sådana. Sjöberg och Montgomery (1999) fann ett fenomen som vi kallade dubbelförnekande: ett illa omtyckt attitydobjekt anses inte ha en stark relation till något som är positivt, men detta positiva förnekas samtidigt också. Den som är negativ till invasionsförsvar anser inte att det skulle föra nytta men inte heller att det behövs. Viklund och Sjöberg (2008) fann liknande fenomen i en studie av förtroende.
Referenser

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Sjöberg, L. (1982). Attitude-behavior correlation, social desirability and perceived diagnostic value. British Journal of Social Psychology, 21, 288-292.

Sjöberg, L. (1999). Attitudes, opinions and values: models and dynamics. In P. Juslin & H. Montgomery (Eds.), Judgment and decision making: Neo-Brunswikian and process-tracing approaches (pp. 219-242). Mahwah, NJ: Erlbaum. Här.

Sjöberg, L., & Biel, A. (1983). Mood and belief-value correlation. Acta Psychologica, 53, 253-270. Här.

Sjöberg, L., & Montgomery, H. (1999). Double denial in attitude formation. Journal of Applied Social Psychology, 29, 606-621. Här.

Viklund, M., & Sjöberg, L. (2008). An expectancy-value approach to determinants of trust. Journal of Applied Social Psychology, 38, 294-313. Här.