tisdag 25 mars 2008

Leder adoption till anpasningssvårigheter?

Adopterade barn har ofta antagits ha större anspassningssvårigheter än andra barn. Dataunderlaget för detta påstående har var magert. Nu finns en stor holländsk studie som på grundval av mycket omfattande data och många undersökningar, visar att det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan adopterade barn och övriga barn som lever i familjer när det gäller självförtroende. De barn som lever i institutioner tycks emellerttid ha större svårigheter. En bredare upplagd studie med variabler bortom självförtroende skulle ha varit ännu mera intressant.

Juffer, F., & van Ijzendoorn, M. H. (2007). Adoptees do not lack self-esteem: A meta-analysis of studies on self-esteem of transracial, international, and domestic adoptees. Psychological Bulletin, 133, 1067-1083.