söndag 13 januari 2008

Vad är egentligen "rött kött"?

Vad som means med den från USA importerade och allt vanligare termen "rött kött" är mycket oklart. Frågan är viktig eftersom denna term sedan en tid är vanlig i tidningarnas artiklar om kostråd och alltför mycket "rött kött" anses vara en riskfylld diet. Om inte läsarna begriper vad som menas är emellertid syftet helt förfelat. Förvirringen är stor. Se nedan två wikipediauppfattningar om "red meat" och "rött kött".

Engelskspråkiga wikipedia:
"In gastronomy, "red meat" is darker-coloured meat, as contrasted with white meat. The exact definition varies by time, place, and culture, but the meat of adult mammals, such as beef, mutton, and horse is invariably considered "red", while domestic chicken and rabbit are invariably considered "white". The meat of young mammals such as milk-fed veal and lamb, and that of pork is traditionally considered "white"; while the meat of duck and goose is considered "red",[1] though the demarcation line has been shifting. Game is sometimes put in a separate category altogether (French viandes noires 'black meats')."

Svenskspråkiga wikipedia:
"Rött kött (respektive vitt kött) är en terminologi som kommer från USA. Med rött kött menas då bland annat nöt, gris, får. Med vitt kött menas oftast kyckling och vissa andra sorters fågel, men ibland även fisk."

Som synes är båda osäkra på vad som egentligen menas, och det tycks inte alls handla om hur genomstekt köttet är (rött kött är en vanlig term i recept och syftar då ofta just på den saken). USA-definitionen tycks syfta också på köttets färg, inte bara ursprung, men anser att fläsk är "white". (Hur är det med julskinka?) Svenska wikipedia anser att fläsk är "rött".

Jag gissar att de flesta svenskar tror att rött kött är kött som är rött i rå form, men inte längre rött när det är genomstekt, och då hamnar de ganska fel i tolkningen av kostråd. De kommer at äta för mycket nötkött - som är "rött" även när det är genomstekt. Och de äter för lite fläsk, som åtminstone enligt en defintion alltid är "vitt" (oavsett färgen).

Alltsammans visar hur vettlösa effekterna blir av okritiskt anammande av en amerikansk termoinologi som i sig är oklar men som blir ännu mera förvirrande när de som skriver i tidningarna inte bryr sig om att förklara saken, eller inte själva vet vad orden betyder.