måndag 8 mars 2010

Forskning hos Stiftelsen för Strategisk Forskning

Enligt en annons i senaste numret av Psykologtidningen söker man som vill genomföra testning av ett tjugotal projektledare. PÅ deras hemsida läser jag att de test som MÅSTE användas är Myers-Briggs och DMT. Dessa test saknar validitet för syftet, det kan väl dokumenteras i forskningen. Se bl a här och här.

En stiftelse vars syfte är att bedriva forskningen borde rimligen beakta vetenskap och forskning i sitt eget internera arbete. Annars är en fråga om dubbelmoral. Det är särskilt stötande att förslagsställare MÅSTE använda dessa suspekta test. Vilken kvalitet på sökare får man då?

Uttala sig om främmande människor

Enligt senaste Psykologtidningen får förbundet in klagomål på psykologintyg i vårdnadsärenden, där psykologen bygger enbart på information från den ena parten, som psykologen inte ens mött. Det är ju helt oacceptabelt. Det är självklart att i en uppslitande vårdnadstvist finns två versioner av historien, båda emotionellt starkt laddade och ingen av dem objektiv. Att skriva ett intyg om A:s personlighet enbart utifrån vad B, hans antagonistiske opponents, säger är oetiskt och naivt och skadar psykologkåren anseende.Myndigheter och domstolar borde inte beakta sådana intyg.