lördag 29 mars 2008

Ålder och arbetsinsats

Det är en vanlig uppfattning att äldre personer inte gör ett lika bra jobb som yngre, och har svårare att lära nytt. Med "äldre" kan menas alla som fyllt 40 eller 45. Detta är säkert något som många "äldre" känt av när de av någon anledning behövt byta jobb. Frågan är om det finns någon realitet bakom denna syn på ålder och arbetsprestation. I en stor och aktuell (mars 2008) genomgång av forskningen på området fann Ng och Feldman att det inte fanns något samband mellan ålder och prestation i centrala arbetsuppgifter, inte heller mellan ålder och kreativitet. Däremot fann de att de äldre fungerade bättre än yngre anställda när det gällde sociala aspekter och allmänt konstruktivt beteende på jobbet. Resultaten kan även relateras till det sedan länge, inom forskningen, kända förhållandet att intelligens i olika avseenden knappast har något samband med ålder. Man kan hoppas att forskningsresultaten kan få ett genomslag på arbetsmarknaden. Skepsis mot äldre jobbsökande tycks var en ren fördom.Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2008). The relationship of age to ten dimensions of job performance. Journal of Applied Psychology, 93, 392-423.