söndag 22 juni 2008

Belöningar - ekonomiska och andra

Människor påverkas av ekonomiska belönignar och bestraffningar, men saken är mera komplicerad än så. Vi har många motiv förutom den rent ekonomiska motiv, vill hjälpa andra och känna att vi är moraliskt acceptabla medborgare. Det är svårt att inkludera alla dessa psykologiska dimensioner i traditionell ekonomisk teori och forskning och ekonomer bortser gärna från dem. Psykologi är väl något helt annat än ekonomi, och har ekonomiskt beteende något att göra med psykologiska fenomen? Svaret är att mer och mer forskning visar hur viktigt det är med en mera nyanserad och mångdimensionell syn på ekonomiskt beteende, låt vara att det inte leder till eleganta ekonomiska modeller för dem som arbetar med dessa mänskilga realiteter. Alltså: för den som vill veta hur det faktiskt ligger till med beteende finns ingen annan utväg än att studera det, utan förutfattade meningar om hur "vetenskap" måste se ut. Bowles (2008) ger i veckans nummer av Science en utnärkt översikt av experimentell forskning som visar att ekonomiska incitament kan underminera beteendet genom att de överskuggar och dominerar över moral, etik och även geniunt intresse. Ensidig inriktning på traditionella ekonomiska modeller och belöningar leder alltså inte bara till ofullständig förståelse av beteendet, det kan också leda till rent destruktiva konsekvenser.

Vår svenska moderatledda regering tycks domineras av en enkel form av ekonomisk simplism. Bara folk får lite mer i plånboken så är de nöjda - eller? Det är en gigantisk politisk inkompetens som sitter i högsätet. Människor är mycket mera mångdimensionella än så. Socialdemokraterna har i alla år visat god förståelse för hur väljarna tänker. (Göran Perssons arrogans var det stora undantaget). De behöver nu bara sitta och småleende se på när regeringen gör självmål efter självmål. Den som struntar i hur väljarna tänker utan satsar på ekonomisk teori kommer inte att bli omvald. Tråkigt för alla som gärna ser att borgerliga partier får chansen. Men det tycks vara oundviktigt. Se dagens utmärkta ledare i Svenska Dagbladet om "Moderata kamikazepiloter".


Referens
Bowles, S. (2008). Policies designed for self-interested citizens may undermine "the moral sentiments": evidence from economic experiments. Science, 320(20 June), 1605-1609.

Inga kommentarer: