torsdag 12 juni 2008

Är konservativa lyckligast? Varför?

Forskning i USA har visat på stora skillnader i upplevd lycka mellan konservativa och "liberals" (ungefär detsamma som svenska vänstern). Liknande resultat finns i andra länder. Den första förklaringen man tänker på är att det är demografiska data som är orsaken. Kopnservativa kanske helt enkelt har bättre ekonomi? Men den typen av förklaring räcker inte. Det finns andra faktorer med i spelet. Vänsterns folk är mera bekymrade över bristande jämlikhet, de tycks känna starkare för dem som har det svårt. De konservativa bryr sig mindre och hittar förklaringar till bristande jämlikhet som hjälper dem att inte behöva känna skuld eller bekymra sig. Det gör att de kan leva ett lyckligare och mera bekymmersfritt liv. Vem som har rätt är förstås en annan fråga. Det är sympatiskt att bry sig om hur andra har det men vänsterns recept för att lösa fattigdomens problem har ofta gjort dem ännu värre, se bara på den aktuella debatten om biståndet (bra essä i DN igår om den saken).

Napier, L., & Jost, J. T. (2008). Why Are Conservatives Happier Than Liberals? Psychological Science, 19(6), 565-572.

Inga kommentarer: