tisdag 27 augusti 2013

Vem regerar Sverige nästa höst?

Opinionsundersökningar, som ju trots all kritik, brukar vara ganska rättvisande, tyder på att inget av de två blocken (Alliansen och Vänsterblocket) får egen majoritet. Alliansen kan ändå förlora om KD och Centern hamnar under spärren på 4 %, men mycket talar för att det återigen blir stödröstning för att rädda dem. Vad händer?

Märkligt nog diskuteras det ganska lite vad som är att vänta sig. Men eftersom SD ligger stabilt omkring 10 % i opinionen blir det till syvende och sidst de som får välja mellan en socialistisk och en borgerlig regering. Det är mycket troligt att de föredrar Alliansen.Reinfeldt får 4 år till.

Det är intressant att fundera lite längre fram i tiden. Kan Vänstern återta sin dominans i svensk politik? Hur ska det i så fall gå till? Opinionsläget tycks vara tämligen stabilt. Vänstern har spelat bort makten genom att driva en politik som öppnat för ett invandringsfientligt parti. Så enkelt tycks det vara.

Inga kommentarer: