lördag 22 september 2012

Hade Maslow fel?

Maslows s k behovstrappa är enorm populär och förekommer i nästan alla läroböcker i psykologi och många andra ämnen. Tittar man efter empiriskt underlag finner man emellertid inte mycket. Denna pop-psykologi har adapterats på ett okritiskt sätt av pedagoger, företagsekonomer och sociologer. Förmodligen för att den ligger så nära common sense. Universitet och högskolor som lär ut den okritiskt gör eleverna en otjänst - lär dem fel -och sviker sitt uppdrag att verksamheten ska ha en vetenskaplig grund. Se vidare här.

Referens

 Sjöberg, L. (1999). Maslowmyten. Folkvett, 17, 6-16.

1 kommentar:

Eric N sa...

Upplever att dagens motivationslitteratur inom psykologi behandlar både maslow behovstrappa och hertzbergs tvåfaktormodell som historiska motivationsteorier. De nämns i inledningen för att sedan lämna dem senare forskning. Däremot inom företagsekonomisk litteratur, så har det hänt något inom psykologin på över 20år, Maslow dyker ständigt upp inom managementlitteratur som psykologiska teorier osv. Det är även lite skrämmande då även framgångsrika kompetensutbildande företag förespråkar maslow. Men det är kanske svårt att ta bort helt när bolag som FEDEX sägs bygga en framgångsrik managementkultur på Maslows behovstrappa.