måndag 5 januari 2009

Ångest och minne

Den traditionella, och mycket vanliga, uppfattningen om "förträngning" säger att vi "glömmer" hotfulla eller pinsamma upplevelser. En omfattande litteratur har visat att detta knappast förekommer - tvärtom minns vi bättre det som hotat oss. Denna slutsats är nu ännu mera stärkt av Mittes (2008) meta-analys av ett stort antal experimentella studier. Vid igenkänning (recognition) fanns ingen effekt av ångest, men vid återkallande av minne (recall) fanns en effekt motsatt den som postuleras av den traditionella teorin: man kom lättare ihåg det som var hotfullt.

Referens
Mitte, K. (2008). Memory bias for threatening information in anxiety and anxiety disorders: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 134(6), 886-911.

Inga kommentarer: