söndag 15 juni 2008

Är vi alltför säkra på vår sak - eller är det tvärtom?

Är vi alltför säkra på att vi vet det rätta svaret på frågor eller har fattat rätt beslut? Det kan tyckas så utifrån omfattande forskning sedan 70-talet som anses ha visat just det, fenomenet over-conficence. Saken är emellertid mera komplicerad än så. Effekten är olika för lätta och svåra uppgifter och beroende av om vi bedömer prestationen i absolut mening eller i förhållande till vad vi tror andra presterar. Moore och Healy (2008) benar ut dessa problem i en aktuell artikel. Överkonfidensens historia är ännu ett exempel på att forskarna har varit för tidigt ute med generaliseringar från enkla experiment till vardagslivet och "skarpt läge". Man drar analogislut från experimentet och inser inte att resultatet kan vara starkt beoende av uppläggningen av experimentet, t ex om om bedömningen av prestationen var absolut eller jämförande. Forskarna och de som sprider deras resultat är alltför snara att se praktiska konsekvenser och glömmer att många faktorer som de inte kontrollerat, undersökt eller ens tänkt på, kan vara av avgörande betydelse.Referens
Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The Trouble With Overconfidence. Psychological Review, 115, 502-517.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är verkligen berikande att läsa din blogg.Den ger alltid en ytterligare dimension till den mediabild som ges av tidningar och TV. Jag har haft stort nöje av att läsa den och hoppas att du fortsätter med din granskande coh kreativa blick och dina intressanta ingångar.

Lennart Sjöberg sa...

Tack för uppmuntran!

Lennart