tisdag 3 juni 2008

Eget och andras beteende

En klassiker inom socialpsykologin är tesen om det fundamentala attributionsfelet (Jones & Nisbett, 1970-71). Omfattande forskning har visat att vi tenderar att förklara det egna beteendet som en anpassning till omständigheterna, medan andras beteende ses som ett uttryck för deras mer eller mindre permanenta personlighetsdrag. I veckans nummer av Science sammanfattas denna forskning av Emily Pronin (Pronin, 2008) i en utmärkt artikel. Attributionsfelet anses bero på att vi har tillgång till olika sorters information för egen del och för andra. För egen del har vi tillgång till tankar och känslor men för andra är det beteendet som vi kan observera. Det leder till en mängd konsekvenser, bl a till svårigheter att kommunicera våra avsikter. Det är ju beteendet som andra kan se och har som grund för sina slutsatser om oss, inte våra känslor och avsikter. Vi är också tämligen omedvetna om många av de faktorer som påverkar oss starkt, t ex konformitet. Vi frestas att tro att vi är objektiva och realistiska medan vi i själva verket är önsketänkare – subjektivismen förlägger vi till andra. Andra kan göra fel och ta risker – inte vi. En intressant fråga är om kunskap om denna starka och allmänmänskliga tendens kan minska dess betydelse. Kan vi t ex lära oss att kommunicera bättre genom tala mera om våra känslor och om vad vi syftar till? En hake med detta är att det trots allt kan vara en bra idé att se mera till resultat i beteendet än till vackra föresatser. En annan hake är att det kan ta emot att lämna ut sig själv på det sättet. En tredje är att det skulle verka självupptaget och tråka ut lyssnarna, som säkert är mera intresserade av sina egna känslor än av mina, självupptagna som de är.

Referenser
Jones, E. E., & Nisbett, R. E. (1970-71). The actor and the observer: divergent perceptions of the cause of behavior. In E. E. Jones, D. Kanouse, H. H. Kelley, R. E. Nisbett, S. Valins & B. Weiner (Eds.), Attribution: Perceiving the causes of behavior. Morristown, NJ: General Learning Press.
Pronin, E. (2008). How we see others and how we see ourselves. Science, 320(30 May), 1177-1180.

Inga kommentarer: